+

Čo sa tu dozviete?

Tipy a odpovede na otázkyNie je porážka ako porážka!
Náhla cievna mozgová príhoda alebo mozgová porážka nie je jedno „ochorenie“, ale niekoľko rozdielnych chorobných stavov. Najčastejšie, približne v 80% prípadov, sa stretávame s mozgovým infarktom – ischemickou NCMP, ktorý vznikne pri nedokrvení určitej časti mozgu. Zvyšných 20% prípadov tvoria mozgové krvácania a niektoré zriedkavé typy NCMP. Zatiaľ čo príznaky či rehabilitácia pri rôznych typoch NCMP môže byť rovnaká, liečba a prevencia je rozdielna.

Ďalšie užitočné informáciePodrobné informácie o liečbe a pomoci pre pacientov, ktorí prekonali mozgovú príhodu, získate vo vašej zdravotnej poisťovni a na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ďalšie užitočné odkazy o mozgovej príhode.

Buďte informovaní pravidelne


Zaregistrujte sa bezplatne do nášho vzdelávacieho a informačného programu Život v pohybe a budete pravidelne emailom alebo poštou informovaní o možnostiach pomoci po cievnej mozgovej príhode. Pomôžeme vám alebo vašim blízkym vyrovnať sa s náhlou zmenou zdravotného stavu a budeme vás informovať o dostupných terapeutických a rehabilitačných postupoch a o sociálnej pomoci po prekonaní mozgovej porážky.

Informácie o mozgovej príhode poštou.