+

Pomôže keď:

Prepustili vás z oddelenia nemocnice, no potrebujete sa ešte doliečiť pod lekárskym dozorom.

  • Liečebne pre dlhodobo chorých (skratka LDCH, bývajú súčasťou nemocnice)
  • Oddelenia pre dlhodobo chorých (skratka ODCH bývajú súčasťou nemocnice)

Tu sa doliečite pod dohľadom lekára, potrebné ošetrenie vám poskytne sestra.

Pomôže keď:

Prepustili vás z nemocnice, ale nemôžete sa vrátiť domov, pretože potrebujete pravidelné ošetrovanie sestrou.

  • Domy ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)
  • Liečebné rehabilitačné ústavy

Tieto zariadenia poskytujú pravidelné ošetrovanie sestrou a v prípade potreby konzultácie lekára.

Pacienti sa do týchto zariadení obvykle prekladajú z nemocničných oddelení po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu. K tomu je potrebné odporúčanie Vášho ošetrujúceho lekára.

Zariadenia poskytujú komplexnú starostlivosť o pacientov po náhlych cievnych mozgových príhodách. Súčasťou starostlivosti býva aj čiastočná rehabilitácia.

Priemerná doba hospitalizácie je 21 dní. Pobyt v týchto zariadeniach je hradený zo zdravotného poistenia, ale je možné, že nejakú časť sumy budete doplácať. O výške doplatku Vás budú informovať priamo v zariadení.