+

Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS)

Pomôže, keď po prepustení z nemocnice sa nemôžete vrátiť domov, pretože dočasne potrebujete pomoc druhej osoby.

ZOS umožňuje dočasné bývanie a stravovanie. Zabezpečuje pomoc pri bežnej starostlivosti o seba. Ale v prípade potreby aj ošetrovateľskú starostlivosť sestry a liečebnú rehabilitáciu, ktorú zabezpečuje personál z niektorej ADOS. Zoznam ZOS nájdete na: http://www.employment.gov.sk/CRP/Ako vybaviť

So žiadosťou o poskytnutie služieb sa obráťte na Váš obecný alebo mestský úrad, kde Vám poskytnú aj potrebné informácie.
Za služby v ZOS budete doplácať.


O výške poplatku Vás budú informovať v konkrétnom zariadení.

Denný stacionár (DS)

Pomôže, keď potrebujete v priebehu dňa starostlivosť a spoločnosť, ale inak chcete naďalej bývať doma.

Denný stacionár je opatrovateľská služba s denným pobytom. Poskytuje stravovanie a pomoc pri sebaobsluhe. Okrem toho umožňuje:

  • kontakt so spoločenským prostredím
  • aktivizáciu
  • podporu sebestačnosti a samostatnosti
  • rozvoj záujmovej činnosti
  • zamedzenie spoločenskej izolácie

Zoznam existujúcich DS nájdete na http://www.employment.gov.sk/CRP/Ako vybaviť

So žiadosťou o poskytnutie služieb sa obráťte na Váš obecný alebo mestský úradSo žiadosťou o poskytnutie sa obráťte na Váš obecný alebo mestský úrad.

Odľahčovacia služba (OdS)

Pomôže, keď poskytujete opatrovanie svojmu príbuznému, za čo poberáte peňažný príspevok na opatrovanie, ale potrebujete si oddýchnuť.Ako vybaviť

Odľahčovaciu službu môžete požiadať obecný alebo mestský úrad. Úrad zabezpečí Vášmu chorému príbuznému náhradnú sociálnu službu (opatrovateľskou službou, umiestnením v zariadení opatrovateľskej služby a pod.).

Za služby bude príbuzný doplácať. O výške Vás budú informovať v príslušnom zariadení.