+

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Pomôže, keď po návrate z nemocnice potrebujete ošetrovanie alebo rehabilitáciu u vás doma.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje:

  • odborné ošetrovanie vyškolenou sestrou, napr.: ošetrovanie rán, preležanín, aplikáciu injekcií, infúzií
  • liečebnú a ošetrovateľskú rehabilitáciu: pravidelné cvičenie
Tieto zariadenia poskytujú pravidelné ošetrovanie sestrou a v prípade potreby konzultácie lekára.


Ako vybaviť

Na vybavenie takejto starostlivosti budete potrebovať písomný návrh od Vášho praktického lekára, prípadne od rehabilitačného lekára, ktorý musí potvrdiť Váš praktický lekár.

Príslušné tlačivo môžete získať:

  • v nemocnici, už počas pobytu
  • v konkrétnej ADOS ktorú si vyberiete
  • prostredníctvom internetu, napr. na www.aposs.zzz.sk
Služba je hradená zo zdravotného poistenia.

Terénna opatrovateľská služba (TOS)

Pomôže, keď potrebujete v priebehu dňa pomoc u vás doma.

Môže pomôcť pri všetkom čo potrebujete pre bežný život (zabezpečenie domácich prác, starostlivosť o svoju osobu, hygiena, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, príprave jedla, nakupovanie, vybavovanie na úradoch, u lekára a pod.). Zoznam TOS nájdete na: http://www.employment.gov.sk/CRP/Ako vybaviť

Žiadosť získate na obecných alebo mestských úradoch, kde Vám poskytnú bližšie informácie.
Za službu budete doplácať.


O výške poplatku Vás budú informovať v konkrétnom zariadení.

Peňažný príspevok na opatrovanie (PP n O)

Pomôže, keď potrebujete opatrovanie blízkou osobou u vás doma.

Štát kompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby finančnou výpomocou prostredníctvom peňažných príspevkov. Na tento účel slúži peňažný príspevok na opatrovanie (PP n O).

Peňažný príspevok je určený pre príbuzného alebo známeho, ktorý Vás bude doma opatrovať. Slúži ako odmena za poskytovanú intenzívnu starostlivosť. Štát takto kompenzuje opatrovníkovi stratu mzdy zo zamestnania.Ako vybaviť

PPnO poskytuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý patrí príbuzný alebo známy, ktorý Vás opatruje. Pri určovaní výšky PP o N sa berie do úvahy Váš príjem a majetok a príjem opatrovníka, ktorý Vás bude opatrovať.