+

Užitočné www odkazy ohľadom náhlej cievnej mozgovej príhody.

http://www.strokecenter.org/patients/caregiver-and-patient-resources/stroke-recovery-guides/
http://www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/stroke.htm
http://www.infopacient.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.zdravie.sk/