+

Nikto z nás nevie, kedy sa ocitne v situácii, že bude odkázaný na pomoc iného človeka. Je to veľmi nepríjemná situácia, hlavne ak potrebujete celodennú starostlivosť.

Veľký problém nastáva aj pre rodinu, ktorá sa musí vyrovnať s náhlym ochorením blízkeho človeka a s celou vzniknutou situáciou. Nie každý dokáže poskytnúť pomoc (kŕmenie, umývanie, prebaľovanie, prípadne ošetrovanie).

Aj keď s ním rodina súcití a niekedy to pokladajú aj za svoju povinnosť.

Ak ste prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu a potrebujete pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav pomoc pri starostlivosti o seba, domácnosť, alebo pri vybavovaní potrebných vecí na úradoch, u lekára prípadne sa rozhodujete pre umiestnenie v sociálnom zariadení, potom aj pre Vás sú určené užitočné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť už počas hospitalizácie v nemocnici, kde Vám sociálny pracovníci poskytnú poradenstvo prípadne skompletizujú žiadosť na Vami vybranú službu. Pre prehľadnosť zahrnieme len najdôležitejšie informácie, ktoré Vás môžu nasmerovať pri rozhodovaní, ktorú formu sociálnej pomoci by ste si vybrali .