+

Znížená výkonnosť, oslabenie pamäti či pozornosti, ale aj zmeny správania a osobnosti pacienta výrazne ovplyvňujú jeho život a môžu znamenať zhoršenie kontaktu v rodine či sťaženie rehabilitačného procesu.

Porucha reči býva častým dôsledkom NCMP. Pacienta traumatizuje a u príbuzných môže vyvolať pocit bezmocnosti ak sa nevedia dorozumieť zo svojim blízkym človekom. 

Táto edukačná príručka je určená pre vás – pacientov, ale aj vašich najbližších. Poskytne vám niekoľko rád a nápadov ako pomôcť riešiť situáciu ktorá u vás v rodine nastala.

Čo ďalej počas pobytu v nemocnici a po prepustení?

Autor textu: