+

Kedy začať s rehabilitáciou po cievnej mozgovej príhode?

S rehabilitáciou je potrebné začať čo najskôr, už počas pobytu na neurologickom oddelení. A samozrejme tiež pokračovať aj po prepustení z nemocnice, pretože prvé týždne sú tie najdôležitejšie.

Kde rehabilitovať?

Ako majú k pacientovi pristupovať príbuzní a jeho okolie?

Pacienti po mozgovej príhode majú tendenciu „ignorovať“ postihnutú končatinu, čo zhoršuje možnosť obnovy jej pohyblivosti (tzv. neglect syndróm).

Odporúča sa preto dodržiavať nasledovné zásady:

Čo robiť, ak je pacient imobilný?

Polohovaním pacienta je možné vyhnúť sa vzniku preležanín, kontraktúr, zápalu pľúc a ďalších komplikácií. Správne polohovanie je dôležitou prevenciou spasticity a zabráni vzniku tzv. bolestivého ramena.

Zásady správneho polohovania.

Čo je to spasticita?

Spasticita je neprirodzené zvýšenie svalového napätia sprevádzané bolestivými kŕčmi. Končatiny sa dostávajú do neprirodzeného postavenia, ktoré znemožňuje vykonávať normálne pohyby. Dôležité je si uvedomiť, že spasticita sa neprejavuje bezprostredne po prekonaní cievnej mozgovej príhody, ale vyvíja sa postupne, nebadane.

Prevenciou môže byť správne „antispastické“ polohovanie (pozri časť „Čo robiť, ak je pacient imobilný?“):

Ak spasticita pretrváva, alebo sa zvýrazňuje, odporúčame návštevu neurológa v špecializovaných centrách, kde v prípade potreby môže neurológ indikovať liečbu botulotoxínom.

Je možné využiť aj niektoré zdravotnícke pomôcky?

Väčšina pomôcok je hradená zdravotnou alebo sociálnou poisťovňou. O vhodných možnostiach pre vás sa informujte u svojho lekára..

Čo je to bolestivé rameno?

Je to obávaná a pomerne častá komplikácia po cievnej mozgovej príhode. Ochrnutá končatina je gravitáciou vyťahovaná z kĺbového puzdra, dochádza tak k čiastočnému vykĺbeniu (subluxácii), ktorá je spojená s výraznou bolestivosťou v oblasti pleca..

Prevencia bolestivého ramena

Ostatné fyzické aktivity

Akákoľvek aktivita, teda aj koníčky a športovanie, je v zásade vítaná. Dôležité je mať na pamäti svoj zdravotný stav a zvoliť primeraný spôsob a mieru..

Športovanie

Ak je postihnutie ľahké, môžete pokračovať v rekreačnom športovaní. Odporúčame aeróbne športy, napr. prechádzky, ľahký jogging, bicyklovanie, bežkovanie. Plávanie je vhodné až po 3 mesiacoch od príhody. Neodporúčame silové športy (posilňovanie), skákanie, basketbal a pod. Vhodné je sledovanie krvného tlaku a pulzu počas a po športovaní..

Autorka textu: