+

Ak ste sa pred prekonaním mozgovej príhody liečili na vysoký krvný tlak, prípadne Vám bol vysoký krvný tlak zistený po prekonaní mozgovej príhody, je nutné, aby ste chodili na pravidelné kontroly k internistovi a dôsledne dodržiavali jeho odporúčania. Neliečený alebo nedostatočne liečený vysoký krvný tlak poškodzuje cievy a srdce a môže viesť k novej mozgovej príhode.

V životospráve musíte obmedziť príjem kuchynskej soli, keďže prispieva k zvyšovaniu tlaku krvi. Dávajte si pozor aj na výber minerálnych vôd - vody s vysokým obsahom sodíka (Na+) sú pre Vás nevhodné. Pravidelne užívajte lieky na zníženie krvného tlaku. Dôležité je dôsledné domáce monitorovanie hodnôt krvného tlaku. Mali by ste si zaobstarať digitálny tlakomer. Pred jeho kúpou sa poraďte s Vaším ošetrujúcim lekárom, keďže nie všetky prístroje dostupné na trhu sú pre Vás vhodné. Tlak si merajte vždy ráno a večer v tú istú hodinu skôr, než užijete lieky na tlak. Pred meraním by ste mali byť 10 minút v pokoji, nič nepite a nejedzte a nefajčite Fajčiť by ste nemali vôbec, okrem iného sa vystavujete riziku ďalšej mozgovej príhody. Vždy uskutočnite aspoň 2 merania, hlavne ak prvým meraním zistíte nezvyčajne vysokú alebo nízku hodnotu. Namerané hodnoty si zapisujte do zošita a noste ho na kontroly k internistovi, aby Vám podľa meraní mohol v prípade potreby upraviť liečbu. Pri domácom monitorovaní by sa hodnoty tlaku krvi mali pohybovať okolo 135/85 mmHg. Zapisujte si aj hodnotu pulzu.

Niektoré poruchy srdcového rytmu môžu viesť k mozgovej príhode, ak nedostávate potrebnú liečbu. Ak Vám bola zistená porucha srdcového rytmu, sú potrebné pravidelné kontroly internistom alebo kardiológom. Ak ste sa doteraz na poruchu srdcového rytmu neliečili, ale pociťujete nepravidelnosť srdcovej činnosti, treba na to čo najskôr upozorniť Vášho lekára.

Po mozgovej príhode môžete mať obmedzenú hybnosť končatín. Zvlášť nebezpečná je znížená hybnosť dolných končatín a dlhé ležanie či sedenie, lebo ste ohrozený rizikom vzniku krvnej zrazeniny (trombózy) v žilách dolnej končatiny. K prejavom hlbokej žilovej trombózy patrí opuch dolnej končatiny a bolestivosť v oblasti lýtka. Pri takýchto príznakoch je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.